Godny następca Płachety. Klasyfikacja Pro Junior System po 8. kolejce PKO Ekstraklasy Godny następca Płachety. Klasyfikacja Pro Junior System po 8. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Urbinho on 27.10.2020 Rating: 5
Bezkonkurencyjny faworyt. Klasyfikacja Pro Junior System po 7. kolejce PKO Ekstraklasy Bezkonkurencyjny faworyt. Klasyfikacja Pro Junior System po 7. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Urbinho on 22.10.2020 Rating: 5
Pierwsze śliwki robaczywki. Klasyfikacja Pro Junior System po 5. kolejce PKO Ekstraklasy Pierwsze śliwki robaczywki. Klasyfikacja Pro Junior System po 5. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Urbinho on 30.09.2020 Rating: 5
Rozstrzygnięcie w cieniu absurdu. Klasyfikacja Pro Junior System po 34. kolejce Fortuna 1 Ligi Rozstrzygnięcie w cieniu absurdu. Klasyfikacja Pro Junior System po 34. kolejce Fortuna 1 Ligi Reviewed by Urbinho on 07.08.2020 Rating: 5
Znamy zwycięzcę! Klasyfikacja Pro Junior System po 37. kolejce PKO Ekstraklasy Znamy zwycięzcę! Klasyfikacja Pro Junior System po 37. kolejce PKO Ekstraklasy Reviewed by Urbinho on 23.07.2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.